Гаранция и гаранционни условия

Гаранция на производителя

 • Гаранцията е валидна само при спазване на условията на транспортиране, съхранение, монтаж и експлоатация.
 • Гаранционният срок на експлоатация е две години от датата на въвеждане на вратата в експлоатация.
 • Гарантиран срок на годност за съхранение е една година от датата на производство на крилото за вратата.

Долуописаните събития се признават като гаранция единствено при правилна експлоатация на стоката, както и при спазване на инструкцията за монтаж:

 • Промяна на геометрични параметри.
 • Увреждане на структурата.
 • В случай на пукнатини и белене на фурнир в облицованата ширина повече от 1 мм.

Случаят не е признат като гаранция и води до прекратяване на гаранцията:

 • Когато повредата има  механичен характер или се е появила в резултат на механично действие.
 • Извършване на промени в конструкцията  на продукта (намаляване на ширината или височината).
 • В случай на нарушаване на технологичния процес на вътрешно обзавеждане.
 • В случай на трайно подлагане на рязки температурни промени над  30°С 
 • Увреждане на вратата, поради неправилно съхранение, складиране, монтаж, експлоатация, както и по време на съхранение на врата при условия на преки валежи, слънчева светлина, попадане под въздействието на вода, агресивна среда или системни промени във влажността на средата.
 • Фурнирът и естествените дървесни материали, имат неравна текстура, цвят, наличие на леки неравности и  тези характеристики не се приемат за дефект. Допуска се отклонение на цветовия тон на готовия продукт от показания образец в рамките на естестените дървесни тонове и нюанси на структурата, както и в рамките на допустимото отклонение в материала за лакиране при различните партиди.
 • Претенции за текстура, цвят, тон не се приемат след монтажа.
 • Претенции за дефект на крилото на врати, на елементи на касата и первази не се приемат по време на самия монтаж. 

Гаранцията се счита за валидна, ако купувачът пази оригиналните документи от покупката на вратите  с посочена дата на продажбата.
 
При доставка вратите са опаковани в оригинална фирмена опаковка, която ги защитава по време на транспортиране и съхранява от възможни щети, прах и замърсявания.
 
За да се избегне деформация крилата трябва да се съхраняват в хоризонтално положение върху твърди палета на сухо и проветриво място. Преместването на крилото на вратата се извършва само в повдигнато положение или чрез механично устройство.
 
Вратите трябва да бъдат защитени от пряка слънчева светлина, от високи температури и висока влажност.