Регламент за монтаж

Монтажът на вратата трябва да се извършва от специализирана строителна фирма или бригада. При приключването на монтажните работи се подготвя и подписва приемо-предавателен протокол по образец.

Монтаж на вратата трябва да се извършва в помещение с влажност не повече от 60-65% и температура от + 15 °С до 30 °С.

Към монтаж може да се пристъпи седем дни след приключване на всякакви ремонтните работи (поставяне на мазилка, боядисване, лепене на плочки, тапети и др.). Не се допуска монтаж в помещение, където се извършват дори и довършителни ремонти.

Не се препоръчва инсталирането на вратата в непосредствена близост до отоплителни уреди или радиатори. Рязкото променяне на температурата в помещението може да предизвика появата на цепнатини  или изкривяване на отделни елементи на вратата / каси, первази, удължители/.

 

ВНИМАНИЕ: Касата на вратата се монтира само с помощта на сухо строителство (при монтажа на касата, се използва само пяна).

 

ЗАБРАНЕНО: Използването на различни строителни циментни и гипсови разтвори, както и всички видими крепежни елементи - винтове,болтове,пирони и др.

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ:

 

- Крилото на врата да се използва във вътрешни помещения с влажност  не по-голяма от 65% при температура от + 15 °С до 30 °С.

- При поддръжка на вратата  не се препоръчва ползването на почистващи препарати със съдържание на абразивни материали и агресивни химически вещества, както и разтворители. Препоръчва се използването само на неутрални средства за грижи за мебели от дърво според техните инструкции.

- Недопустимо е попадането на крилото под въздействието на препарати, съдържащи киселинна или алкална основа.

- Недопустимо е механично въздействие върху крилото, касата или первазите.

- Недопустимо е контакта им с горещи предмети, обливането с вода, продължителното им подлагане на пряка слънчева светлина, тъй като това може да доведе до нарушаване цялостта на покритието и промяна на цвета на фурнира.

- При ползването на вратите за санитарни помещения е необходимо да се осигури и тяхната достатъчна вентилация и проветрение,съответстващи на строителните норми.